Oudestraat 148  

Rijksmonument

Kadastraal nummer: F 11252
Monumenten nummer: 512039 (Complex)
Monumenten nummer: 512040 (Winkel/Woonhuis)
Datum aanwijzing : 14-07-1999


Afbeelding


Het Complex
Het complex bestaat uit een WINKEL-WOONHUIS op de hoek van de Gasthuisstraat en de Oudestraat, en een BAKKERIJ, aansluitend aan de Gasthuisstraat. Het geheel is in opdracht van R.J. Stuurman gebouwd in 1900-1901, en ontworpen door G.B. Broekema in de voor diens werk typerende Art Nouveau-stijl.
De Gasthuisstraat is direct na 1897 aangelegd als doorbraak van de Oudestraat naar de Nieuwe Markt; vrijwel de hele straat is bebouwd met panden in een aan de Art Nouveau verwante bouwtrant
Waardering
Woonhuis, winkel en bakkerij van algemeen architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang:
- vanwege de hoge architectonische kwaliteit
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur
- als belangrijk en karakteristiek ontwerp binnen het oeuvre van de architect
- vanwege de toegepaste bouwstijl
- vanwege de beeldbepalende ligging

Oudestraat 148
Rechthoekig pand opgetrokken in deels gepleisterde rode machinale baksteen op een natuurstenen plint. Afgeknot schilddak gedekt met bouletpannen en een uitkragende gootlijst op klossen. Het twee bouwlagen tellende pand heeft een hoger torenvormig bouwdeel onder een tentdak op de straathoek.
De vensters hebben glas-in-lood bovenlichten met florale motieven. De overhoeks geplaatste entree bestaat uit twee deuren met houtsnijwerk en ijzerbeslag onder rondboogvormige bovenlichten met glas-in-lood. Tussen de beide deuren een liseen met bewerkt natuurstenen kapiteel. Aan de Oudestraat een etalageruit en daarnaast een smaller venster. Tussen beide verdiepingen bevinden zich smalle met bakstenen omlijste tegeltableaus met de tekst "brood", "hofleverancier" en "banket".
Op de verdieping aan de Oudestraat een venster binnen een deels blinde, gepleisterde hoefijzerboog. Daarboven een gemetseld segmentboogfries. Het linker geveldeel wordt beëindigd door een tuitgevel met natuurstenen afdekplaten en heeft een venster onder een gemetselde segmentboog. Daarboven een klein luik boven een natuurstenen waterspuwer. Het torenvormige hoekdeel van het pand heeft vensters onder segmentbogen op de verdieping, daarboven vensters met segmentboogvormige meerruits bovenlichten; onder de dakaanzet een segmentboogfries; aan de Gasthuisstraat een smeedijzeren balkon op hardstenen consoles.
De gevel aan de Gasthuistraat heeft verder op de begane grond een etalageruit onder een rondboog en twee vensters onder een natuurstenen keperboog. Tussen de bovenlichten van de vensters en deuren lisenen met bewerkte hardstenen consoles en kapitelen. Tussen beide verdiepingenbevindt zich een smal met bakstenen omlijst tegeltableau met de tekst "mach.-broodbakkerij". Door middel van een tussenlid is dit pand verbonden met de naastliggende bakkerij. In dit tussenlid is een deur met bovenlicht geplaatst.
Waardering
Woonhuis en winkel van algemeen architectuurhistorisch en stedebouwkundig belang:
- als hoofdonderdeel van het complex
- vanwege de rijke detaillering in Art Nouveau-stijl
- vanwege de typologie van het woon-winkelpand
- vanwege de beeldbepalende ligging
- vanwege de hoge mate van uitwendige gaafheid

Zie ook: Gasthuisstraat 1A >>


Aanvullende afbeeldingen

Interessante vroege foto. Het rechter tegeltableau toont dat het pand op het moment dat de foto is genomen gebruikt wordt om oa. "wijnen" te verkopen. Tegenwoordig prijkt op deze plek een tegeltableau met het woord "Brood"
Tevens interessant is de, nu niet langer aanwezige, Jugendstil-tegeltableau rondom het centrale venster op de verdieping.