Oudestraat 158  

Rijksmonument

Kadastraal nummer: F 13080
Monumenten nummer: 23188
Datum aanwijzing : 22-11-1972


Afbeelding


Beschrijving
Laatgotisch pand onder zadeldak tussen trapgevels. Grote kruisvensters beslaan op de begane grond en de beide verdiepingen vrijwel de gehele gevelbreedte. De smalle muurpijlers tussen de vensters lopen door in de borstweringen, doch hebben een tegenwicht in over de gevelbreedte doorlopende sterk geprononceerde sierlijsten. De gevel wordt bekroond door een markante, uit blokken opgebouwde top; de verdiept liggende vakken gesierd met boogvulling, de met ezelsruggen afgedekte forse trappen contrasteren met de daarop geplaatste slanke overhoekse pinakels. De trap van de achtergevel eveneens afgedekt met ezelsruggen; forse natuurstenen kruiskozijnen op geprofileerde natuurstenen waterlijsten; boven de vensters ontlastingsbogen met natuurstenen sluitstenen. XV A


Het "Gotische Huis" is waarschijnlijk vlak voor of vlak na het jaar 1500 gebouwd, waarschijnlijk in opdracht van de belangrijke en invloedrijke koopman, schepen en raadslid Frederick Rijnvisch. Het pand zal tot 1645 in de familie blijven waarna het wordt verkocht aan Herman Hermansz. Backer. In de volgende eeuwen zal het pand door verbouwingen en verzakkingen worden aangetast. De fraaie topgevel verdwijnt omstreeks 1806. De gevel van de begane grond wordt vervangen door een uit baksteen en de raampartijen verliezen hun natuurstenen middenspijlen.
In 1904 wordt het pand aangeboden ter veiling. Uiteindelijk weet de gemeente Kampen het pand aante schaffen en voor sloop te behoeden; iets dat niet ondenkbaar was aangezien de buren van nr.160 hierop hadden aangedrongen vanwege de verzakkingen van no.158.
De gevel wordt in 1907/1908 volledig gerestaureerd/gereconstrueerd. De topgevel en de onderpui worden gereconstrueerd. De raampartijen krijgen weer natuurstenen middenspijlen.

Minder bekend is dat de gehele gevel beschilderd moet zijn geweest. Deze beschildering zal voor het grootste deel een kleur gehad hebben die die van Bentheimer zandsteen benaderde. De ornamenten zullen meerkleurig zijn geweest. Resten van geel, rood en groen zijn teruggevonden.
Het verven van natuursteen was niet ongebruikelijk. Het diende onderandere om het steen te beschermen tegen weersinvloeden maar daarnaast ook om de voorstellingen en ornamenten beter uit te laten komen. Ook natuurstenen gevelstenen en poortjes waren geverfd. Een bijzonder voorbeeld van hoe kleurrijk dit er moet hebben uitgezien is te vinden bij Vloeddijk 39 (het Weeshuispoortje >>)

Een uitgebreid artikel over het "Gotisch Huis", geschreven door Theo van Mierlo, is te vinden in de Kamper Almanak 2008, pagina 102-142.


Aanvullende afbeeldingen

Het "Gotisch Huis" voor de restauratie van 1907. Enkel op de eerste en tweede verdieping bestond de gevel nog uit natuursteen. De twee fraaie gotische panden links van het Gotisch Huis bezitten in de foto nog hun originele topgevels. Uiteindelijk worden beide panden geheel gesloopt.Aanvullende afbeeldingen

De achtergevel van het "Gotisch Huis".