Oudestraat 216 & 218 (+Buiten Nieuwstraat 85, 87)  

Rijksmonument

Kadastraal nummer: F 16096; F 16335
Monumenten nummer: 23211
Datum aanwijzing : 22-11-1972


Afbeelding


Beschrijving
"Generaal van Heutzkazerne. Fors gebouw, dat de drie zijden omsluit van een voorplein, dat aan de zijde van de Oudestraat met een hekwerk is afgesloten. Lijstgevel; de lijsten voorzien van consoles. Natuurstenen vensterdorpels; een aantal vensters heeft roedenverdeling en houten zwikvullingen. XIX. Smal pand met pakhuisgevel naast de kazerne, voorzien van rechte kroonlijst en op ieder van de drie bouwlagen een opening in de voorgevel. De ingang wordt gedekt door een grote rondboog met dubbele deuren; natuurstenen aanzet- en sluitstenen in de boog, alles in zorgvuldig uitgevoerd metselwerk en gedagde voegen, XIXA of XIXm. Achter de gevel gaat een ouder casco schuil met eiken balken, voorzien van rijk geprofileerde, laat-gotische console met sierspijkers, jongere vloeren en sporenkap met enkelvoudige, eiken spantjukken, XVIA. Afgeknotte, oude, achtergevel met restanten van natuurstenen kruis- en kloostervensters. Tegen de achtergevel staat een moderne, lage aanbouw met plat dak. Pand met gave pakhuisgevel waarachter zich een laat- middeleeuws casco bevindt met eiken balklagen, kap en een afgeknotte achtergevel met bouwsporen. Pand van architectuur- en bouwhistorische betekenis."


Beschrijving op de website van het KICH (Kennis Infrastructuur Cultuur Historie)
(>>LINK)

Generaal van Heutzkazerne. Fors gebouw, dat de drie zijden omsluit van een voorplein, dat aan de zijde van de Oudestraat met een hekwerk is afgesloten. Lijstgevel; de lijsten voorzien van consoles. Natuurstenen vensterdorpels; een aantal vensters heeft roedenverdeling en houten zwikvullingen. XIX.
Aan de achterzijde van het gebouw staat een hoog schoolgebouw (Buiten Nieuwstraat 85), gebouwd omstreeks 1874. Beide bouwdelen zijn middels een tussenlid en een luchtbrug met elkaar verbonden. Het in rode baksteen opgetrokken schoolgebouw staat op een rechthoekige plattegrond, is vier bouwlagen hoog en wordt bekroond door een waterlijst met daarboven kantelen. De gevels worden geleed door ondermeer pilasters en hoge vensters met roedenverdeling. In het interieur kenmerken de grote leslokalen zich door ondermeer de hoogte, de parketvloeren en het fraaie uitzicht. Het trappenhuis werd in de jaren '50 van de twintigste eeuw gemoderniseerd. Het schoolgebouw is hoger dan zijn directe omgeving. Het pand heeft stedenbouwkundige, architectuur- en cultuurhistorische waarde.
Smal pand met pakhuisgevel naast de kazerne, voorzien van rechte kroonlijst en op ieder van de drie bouwlagen een opening in de voorgevel. De ingang wordt gedekt door een grote rondboog met dubbele deuren; natuurstenen aanzet- en sluitstenen in de boog, alles in zorgvuldig uitgevoerd metselwerk en gedagde voegen, XIXA of XIXm. Achter de gevel gaat een ouder casco schuil met eiken balken, voorzien van rijk geprofileerde, laat-gotische console met sierspijkers, jongere vloeren en sporenkap met enkelvoudige, eiken spantjukken, XVIA. Afgeknotte, oude, achtergevel met restanten van natuurstenen kruis- en kloostervensters. Tegen de achtergevel staat een moderne, lage aanbouw met plat dak. Pand met gave pakhuisgevel waarachter zich een laat- middeleeuws casco bevindt met eiken balklagen, kap en een afgeknotte achtergevel met bouwsporen. Pand van architectuur- en bouwhistorische betekenis."


De kadastrale aanduiding voor het grote perceel dat het gehele complex omvat is sinds de aanwijzing gewijzigd. Het perceel, dat anno 2009 bekend staad onder "Sectie F, nummer 17658" omvat zowel de gebouwen aan de Oudestraat als het schoolgebouw en de exercitieloods aan de Buiten Nieuwstraat.

Oudestraat 218, waar anno 2009 een café is gevestigd, staat kadastraal nog altijd bekend onder "Sectie F, nummer 16335" . Aangezien het anno 2009 een aparte functie heeft en een duidelijk apart gebouw betreft heeft dit pand een aparte pagina gekregen.


Aanvullende afbeeldingen

De bekroning van de entree aan het binnenplein aan de Oudestraat. Het fries toont het borstbeeld van Koning Willem III en teksten die het vijftigjarige jubileum herdenken van het Instructie-Bataillon. De bekroning met klok toont onder de Nederlandse leeuw de tekst "Hulde van Kampens Burgerij, 1850-1900"Het schoolgebouw aan de Buiten Nieuwstraat 85-87 werd gebouwd omstreeks 1874. Met de kantelen is het een prominente aanwezigheid in de stad en van onschatbare waarde voor de samenhang van het hele Kazerne-complex.

Er is altijd vanuit gegaan, door de RCE, de gemeente Kampen en het Oversticht, dat het schoolgebouw onderdeel uitmaakte van het Rijksmonument 23211. Na een juridisch steekspel tussen de eigenaar en de RCE blijkt dit niet zo te zijn omdat het gebouw niet vast is verbonden met het hoofdgebouw. Feit is echter dat de intentie achter de originele redengevende omschrijving altijd is geweest dat het wel beschermd werd.De exercitieloods an de Buiten Nieuwstraat (89, 89A, 89B) wordt in de volksmond ook wel de "manege" genoemd. Deze loods heeft echter nooit als manege dienstgedaan. Voorheen werden exercities uitgevoerd op de pleinen in de stad, de Nieuwe Markt, de Koornmarkt en het exercitieterrein voor de Bovenkerk (nu Muntplein). Omstreeks 1855-56 werden deze openbare exercities steeds minder praktisch door de toenemende menigten toeschouwers. Derhalve werd besloten een overdekte exercitieloods te bouwen aan de Buiten Nieuwstraat.
Door de jaren werd het pand ook gebruikt voor gemeentelijke doeleinden zoals de openbare verhuring van de Boeren-Erven in 1879 (Erven op oa.Kampereiland, Mandjeswaard, Haatland, Buitendijks, etc).

De exercitieloods is formeel geen onderdeel van het Rijksmonument #23211. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is echter van mening dat de loods dusdanig bijzonder is dat afzonderlijke plaatsing op de rijksmonumentenlijst overwogen wordt.
Het gebouw is echter in gevaar. Voor de renovatie van het hoofdgebouw heeft de aannemer alle dakpannen van de exercitieloods verwijderd. Hierdoor is het pand niet langer wind- en waterdicht.Oudestraat 218 is het smalle pand met pakhuisgevel uit de omschrijving. Zie (>>LINK) voor meer details.