Stationsplein 1  

Rijksmonument

Kadastraal nummer: F 17119
Monumenten nummer: 512056
Datum aanwijzing : 14-07-1999


Afbeelding


STATION, gebouwd in 1912 door K.J.Kamphuis ter vervanging van het oude station. De spoorlijn van Kampen naar Zwolle-Utrecht werd is 1868 in gebruik genomen en geëxploiteerd door de Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij. In 1912 werd de spoorlijn enkele tientallen meters verkort en daarbij werd het oude station van Kampen vervangen door een nieuw station. Dit station vormt wat betreft bouwtrant de overgang van een traditionele naar een zakelijker, strakkere vormgeving.
Het stationsgebouw bestaat uit een personen- en een goederenstation en bevat bovendien de woning van de stationschef.
Het station ligt vrijwel direct aan de IJssel, tegenover de Kamper binnenstad, naast de IJsselbrug. Het langgerekte volume, met een torenvormig deel als beëindiging, accentueert de loop van het spoor, parallel aan de IJssel. De entree is vernieuwd; het interieur is grotendeels oorspronkelijk.

Omschrijving
Langgerekt bouwvolume opgetrokken in rode machinale baksteen onder samengesteld, licht overstekend dak met betonpannen. De gevels worden gesierd door horizontale banden en onder de dakaanzet door korte vertikale stroken van gele verblendsteen. De vensters hebben meerruitsbovenlichten en staan onder natuurstenen lateien. Het station heeft een centraal gelegen, risalerende ingangspartij die wordt gemarkeerd door twee torens onder tentdaken met pironnen; onder de dakaanzet een segmentboogfries. Tussen de torens een luifel steunend op gietijzeren korbelen en een bordes. Aan weerszijden van de -vernieuwde- entree zijn in de terugliggende geveldelen brede vensterpartijen geplaatst. Rechts hiervan een twee bouwlagen tellend bouwdeel met op de hoek een toren onder tentdak met piron. Onder de dakaanzet van de toren een segmentboogfries. Verder in dit bouwdeel vensterpartijen op de begane grond en de verdieping; een dakkapel onder een mansardedak met gevelbeschot en een venster doorbreekt de daklijst.
Het linkerdeel van het stationsgebouw is gereserveerd voor de goederenoverslag; het dakschild loopt hier lager door, gedragen door houten spanten. Voor de gevel een bordes met daarachter grote laaddeuren onder meerruits bovenlichten. De linker zijgevel bevat een venster. De rechter zijgevel heeft een houten uitbouw onder een lessenaardak waarin vensters onder bovenlichten geplaatst zijn.
In de achtergevel van het station aan de spoorzijde diverse vensterpartijen en een vernieuwde ingang. Ook hier in het twee verdiepingen tellende bouwdeel een dakkapel, als aan de voorzijde.
De spooroverkapping bestaat uit een zadeldak dat steunt op gietijzeren kolommen en korbelen.
In het INTERIEUR bevat de stationshal het oorspronkelijke tochtportaal met glasdeuren onder meerruits bovenlichten. Plafond met houten kooflijst die gedragen wordt door houten korbelen. De vroegere loketten zijn dichtgezet, de houten omlijsting met meerruits bovenlichten is echter nog zichtbaar.

Waardering
Station van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
- als uitdrukking van de regionale en lokale spoorweggeschiedenis
- vanwege de de relatie tussen vormgeving en stedenbouwkundige ligging
- vanwege de voor stations in Overijssel uitzonderlijke verschijningsvorm met drie torens
- vanwege de redelijk hoge mate van gaafheid van het interieur
- vanwege de hoge mate van gaafheid van het exterieur


Aanvullende afbeeldingen