Vloeddijk 7  

Rijksmonument

Kadastraal nummer: F 15670
Monumenten nummer: 23266
Datum aanwijzing : 22-11-1972


Afbeelding


Beschrijving
Hoekpand met gepleisterde gevels; de zijgevel aan de Graafschap voorzien van kroonlijst; tuitgevel aan de Vloeddijk XVII-XVIII.


In 1907 wordt dit pand als volgt omschreven:
..Baksteenen topgevel met beitels en zandsteenen afdekkingen.
Sierlijk nokanker; in de ankers "162." ..

Het laatste getal van het jaartal ontbreekt in de beschrijving. Met de resterende drie cijfers is het pand te dateren tussen 1620 en 1629. In een latere lijst (1923) wordt het pand niet meer genoemd. Waarschijnlijk komt dit doordat in de tussenliggende jaren het pand is verbouwd en voorzien is van de tegenwoordig nog aanwezige stuclaag. De decoraties in de stuclaag komen overeen met elders in de stad aanwezige stuclagen die, net als hier, te dateren zijn tussen 1910 en 1920.


Aanvullende afbeeldingen