Voorstraat 20  

Rijksmonument

Kadastraal nummer: F 17399
Monumenten nummer: 511571
Datum aanwijzing : 17-02-2000


Afbeelding


Laat 15de-eeuws PAND, VANWEGE de in de muren bewaard gebleven, merendeels laat-15de-eeuwse, BOUWSPOREN. Het pand, waarin delen van een ouder pand uit de tweede helft van de 15de eeuw zijn opgenomen, is karakteristiek gelegen in de Voorstraat. Vermoedelijk gebouwd als handelspand, latere functies woonhuis en pakhuis. De omstreeks 1385 ontstane Voorstraat fungeerde als verzamelstraat tussen de stad en de stadspoort. Kenmerkend van de straat is het gebogen verloop, het besloten karakter, de aaneengesloten straatwanden, samengesteld uit aaneengebouwde individuele panden. Het zeer intensief gebruikte pand heeft een zeer representatieve afwerking gekend en had een rijke detaillering.

Omschrijving
Oorspronkelijk was het pand ca. 25 meter diepe en ca. 4 meter breed, in baksteen opgetrokken en twee bouwlagen hoog. Het pand was opgedeeld in een voor- en een achterhuis, voorzien van een bakstenen topgevel met natuurstenen ornamenten en vermoedelijk een schildkap met wolfseinden. Het voorhuis was voorzien van een enkelvoudige balklaag met enkele peerkraalprofielen boven de beganegrond en een samengestelde balklaag met dubbele peerkraalprofielen boven de verdieping. Op de beganegrond bevond zich een stookplaats. De ruimte op de verdieping was hoog en representatief en voorzien van een grote schouw, kleine en grote spitsboognissen en hoge kruisvensters met zitbanken. Het achterhuis was voorzien van samengestelde balklagen, waarvan enkele voorzien van dubbele peerkraalconsoles. Ook in het achterhuis bevond zich een stookplaats. In de 16de, 17de en 18de eeuw is het pand meerdere keren gewijzigd. Zo werd in de 17de of 18de eeuw de hoogte van de verdieping verlaagd, waarbij de balklagen werden hergebruikt. De kap werd geheel verlaagd, de top van de voorgevel werd afgebroken. De voorgevel werd vermoedelijk voorzien van een kroonlijst en de vensters van de verdieping werden verlaagd. Vermoedelijk werd in de 19de eeuw de verdieping in gebruik genomen als opslagruimte; de voorgevel en achtergevel werden voorzien van kleine vensters en de voorgevel werd in een gelige tint gepleisterd. In de voorgevel werden een hijsluik aangebracht en rechts van de entree twee houten vensters. Het pand en aangebouwde buurpanden werden in deze periode het bezit van een eigenaar en werden bij elkaar getrokken, getuige enkele doorgangen. In de loop van de 20ste eeuw werd het pand ernstig verwaarloosd en is het zwaar vervallen. Desondanks bevinden zich in de twee-steens dikke buitengevels van het pand, zowel aan de binnen- als aan buitenzijde, vele bouwsporen die getuigen van de eeuwenlange bouwgeschiedenis van het pand. Het metselwerk van de gevels varieert in ouderdom; het bestaat ondermeer uit metselwerk van omstreeks 1500, de tweede helft 15de eeuw en de 17de-, 18de- en 19de eeuw. Van de bouwsporen zijn ondermeer van belang de segmentbogen in de muren, schouwen en stookplaatsen, grote en kleine siernissen met spitsbogen, natuurstenen details en de bewaard gebleven delen van balklagen (waarvan een gedeelte is beschilderd; deels rood met aan de onderzijde zwarte ranken en deels okergeel) en de consoles voorzien van (deels dubbele) peerkralen.

Waardering
Het in oorsprong laat-15de-eeuwse PAND is van algemeen belang VANWEGE de in de bouwmassa bewaard gebleven, merendeels laat-15de-eeuwse, bouwsporen. De bouwsporen zijn van algemeen cultuurhistorisch belang vanwege:
- de ouderdom;
- de karakteristieke vormentaal en materiaalgebruik;
- het belang voor de wetenschap.


Aanvullende afbeeldingen