Voorstraat 104 + 106  

Rijksmonument

Kadastraal nummer: F 13112, F 14408
Monumenten nummer: 512053
Datum aanwijzing : 14-07-1999


Afbeelding


Tabaksfabriek "de Olifant" werd in 1883 opgericht en is gehuisvest in TWEE PAKHUIZEN aan de Voorstraat. Het erachter liggende pand aan de Oudestraat 101 (mon.nr. 23099) herbergt de sigarenwinkel. De Olifant is de enige tabaksfabriek in Kampen die ten tijde van de aanwijzing, 1998, nog in functie is.

Omschrijving
Twee hoge pakhuizen met tuitgevels over vier bouwlagen, opgetrokken in rode machinale baksteen onder zadeldaken. De gevelopeningen en de dakrand zijn gedecoreerd met gele verblendsteen; de dakrand is bovendien voorzien van een klimmend gemetsteld keperboogfries.
Op iedere verdieping centraal geplaatste dubbele deuren onder segmentbogen (in de rechtergevel op de eerste verdieping vervangen door vensters) geflankeerd door segmentboogvormige vensters. In de geveltoppen bevindt zich een hijsbalk.

Gaaf INTERIEUR met balkenplafonds en vooroorlogse machinerie ter vervaardiging van sigaren.

Waardering:
Pakhuizen van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch belang:
- als uitdrukking van de grote betekenis van de sigarenindustrie voor Kampen
- vanwege de kenmerkende typologie van de pakhuizen
- vanwege de fraaie detaillering
- vanwege de hoge mate van gaafheid van in- en exterieur


Aanvullende afbeeldingen