IJsselmuiden - Oosterholtseweg 44  

Rijksmonument

Kadastraal nummer: I 398
Monumenten nummer: 509327 (Complex)
Monumenten nummer: 509328 (Boerderij)
Monumenten nummer: 509331 (Schuur)
Datum aanwijzing : 18-03-1998


Afbeelding


Het complex bestaat uit een BOERDERIJ, een aangebouwd STALGEBOUW en een KAPSCHUUR. De gebouwen op het op een belt gelegen boerenerf verkeren in redelijk oorspronkelijke toestand; het erf en de erfbeplanting zijn gaaf.
De boerderij van het dwarshuistype staat enigszins teruggelegen van de Oosterholtseweg. Het bedrijfsgedeelte pal achter het woongedeelte is in de jaren dertig verbouwd. Tegen het stalgedeelte staat een stalgebouw. Hierachter, met de noklijn een kwartslag gedraaid, een hoge kapschuur. Voor het woongedeelte een geometrische TUINAANLEG met twee leilinden en haagbeuken.

Waardering
Boerenerf met bebouwing van algemeen cultuur-, architectuurhistorischen stedebouwkundig belang vanwege:
- het voor de agrarische bedrijfsvoering in de streek typerende karakter van het erf
- de hoge mate van gaafheid van het geheel en de onderdelen
- de beeldbepalende ligging aan de Oosterholtseweg
- de ensemblewaarde van de gebouwen in samenhang met de erfbeplanting


Omschrijving Boerderij
BOERDERIJ VAN HET DWARSHUISTYPE in ambachtelijk-traditionele trant, in baksteen opgetrokken. Het woongedeelte heeft een zolderverdieping en een met pannen gedekt schilddak, het bedrijfsgedeelte heeft een rieten zadeldak met wolfeind en een dakruiter midden op de nokvorst. De boerderij staat op een gepleisterde plint.
In de voorgevel van het woongedeelte op de begane grond vierT-vensters met glas-in-lood in de bovenlichten en behangen metluiken. Links van de twee centrale vensters een deur metbovenlicht en stoep. Op de zolderverdieping drie liggende tweeruits vensters.
In de linkergevel een venster. In de rechtergevel een deur metbovenlicht en vensters met luiken. Langs voor- en zijgevelseen gietijzeren goot op dito klossen.
Midden in de achtergevel van het bedrijfsgedeelte een rechtge-sloten opgeklampte baander onder een betonnen latei. Aanweerszijden een negenruits ijzeren stalvenster onder eensegmentboog. Aan beide geveleinden een staldeur. Onder hetwolfeind twee liggende tweeruits vensters. Het stalgedeeltepal achter het woonhuis heeft aan de oostgevel een gemetseldeuitbouw met tweeruits vensters. Een deel van de westgevel isopgehoogd en voorzien van een toegangspartij, verder enkelestalvensters en een staldeur.

Waardering
Boerderij van algemeen architectuurhistorisch en stedebouwkundig be-lang:
- als hoofdonderdeel van het complex
- vanwege de ruimtelijke en functionele relatie met andereonderdelen van het complex
- vanwege de typologie
- vanwege de redelijke mate van gaafheid van het exterieur


Omschrijving schuur
Houten SCHUUR met hooizolder onder met golfplaten gedektmansardedak met uitkragende punt. Aan de noordgevel een uit-bouw, deels met golfplaten bekleed, waarmee de knik uit hetmansarde dak is gladgestreken.
De voorgevel is geheel voorzien van een verticaal beschot.

Waardering
Schuur van algemeen belang vanwege:
- de ruimtelijke en functionele relatie met andere onderdelenvan het complex


Aanvullende afbeeldingen