Wilsum - Dorpsweg 13  

Rijksmonument

Kadastraal nummer: L 493
Monumenten nummer: 39908 (Ned. Hervormde Kerk)
Monumenten nummer: 39909 (Toren)
Datum aanwijzing : 04-05-1971


Afbeelding


Beschrijving

Nederlands Hervormde Kerk
Ned. Herv. Kerk. Eenbeukig tufstenen gebouw, bestaande uit een romaans schip (XI) en een gotisch (XV) vijfzijdig gesloten koor, beiden in steen overwelfd. In het schip werden, waarschijnlijk bij gelegenheid van het aanbrengen der ribgewelven spitsboogvensters in de muren gebroken en de tussengelegen rondboogvensters gedicht; de laatste zijn bij de restauratie weer geopend. Tufstenen rollagen aan de voet van de schipmuren. Aan de noordzijde van het schip een dichtgemetselde ingang met latei en posten van rode zandsteen. Preekstoel XVIIIb, banken XVIIIb.

Toren
Toren Ned. Herv. Kerk. Tufstenen, romaanse toren van twee geledingen met ingesnoerde spits. De bovenste geleding heeft aan elk der vier zijden een galmgat met deelzuiltjes. De benedenruimte gedekt door een tongewelf. Ook in het muurwerk van de toren tufstenen rollagen. Klokkenstoel met een klok van H. Wegewaert, 1611, diam. 96,2 cm. Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk, 19de eeuw, later voorzien van electrische opwinding.


Aanvullende afbeeldingen