Zalk - Kerkplein 22 + 22 (bij)  

Rijksmonument

Ned. Hervormde Kerk
Kadastraal nummer: H 603
Monumenten nummer: 39914

Toren
Kadastraal nummer: H 178
Monumenten nummer: 39915

Datum aanwijzing : 04-05-1971


Afbeelding


Beschrijving

Nederlands Hervormde Kerk
Ned. Herv. Kerk. Eenbeukig, gotisch, tufstenen gebouw met driezijdige sluiting, in steen overwelfd. Preekstoel en herenbank van de voormalige havezate Buckhorst (XVII). Grafzerken XVI en XVII. Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1891 gemaakt door J. Proper.

Toren
Toren Ned. Herv. Kerk. Romaanse, met tufsteen beklede toren van vier geledingen met tentdak; geen buiteningang. De derde geleding heeft aan drie zijden door dammen gedeelde galmgaten; de vierde geleding heeft aan de vier zijden gekoppelde galmgaten met nieuwe deelzuiltjes; de laatste voorzien van de oorspronkelijke laat-romaanse bladkapitelen. Over de benedenruimte spitsbogig, bakstenen tongewelf. Inventaris: altaarsteen; eiken preekstoel (XVIIa); koperen lezenaar (XVIIc); herenbank (XVIIb), later hersteld met overblijfselen van een doophek. Gebeeldhouwde grafzerk, XVIa, twee XVII. Klokkenstoel met een klok van een anonieme gieter, 15de eeuw, diam. 99,5 cm. Mechanisch torenuurwerk, circa 1900, later voorzien van electrische opwinding


Aanvullende afbeeldingen