Stadsplattegronden  


Ca. 1568
Jacob van Deventer
Jacob van Deventer wordt in 1505 geboren aan de Oudestraat. Op jonge leeftijd vertrekt hij naar Deventer waarnaar hij uiteindelijk is vernoemd. Voor koning Philips II maakt hij een stedenatlas van de Nederlanden. Met de modernste meettechnieken van de tijd meet hij de stad nauwkeurig op. De maatvoering wordt in een stippenpatroon op de kaart weergegeven. Aangezien de kaart van strategisch belang was voor de Spaanse vorst werden enkel de belangrijkste kenmerken (muren, kerken, torens, etc) weergegeven.
In tegenstelling tot de meeste kaartenmakers van die tijd is deze kaart correct op het noorden georiënteerd.Ca. 1570
Uit "Civitates Orbis Terrarum, deel III" door Braun & Hogenberg
gepubliceerd ca 1581Ca. 1570
Uit "Beschrijvinghe van alle de Nederlanden" door Ludovico Guicciardini.
Gepubliceerd ca 1609Ca. 1570
Uit "Raccolta di le piu illustri et famose citta di tutto mondo" door Francesco Valegio uit Venetië, gepubliceerd ca. 1595Ca. 1578
Uit "Piante di fortezze d'Italia, d'Ungheria, di Fiandra e di Francia", gepubliceerd ca 1580-1610
Interessant is de schade aan de torens en poorten aan de noordzijde van de stad. Dit lijkt overeen te komen met de inneming van de stad door Staatse troepen in 1578.
De kaart is ook interessant aangezien de stad hier wordt getekend vanaf landzijde. Vrijwel alle oude kaarten toonden de stad gezien vanaf de rivier.Ca. 1580
Matthëus Merian, Frankfurt (Gepubliceerd ca. 1695)
Gezien de ontwikkeling van de verdedigingswerken is deze kaart te dateren van voor de kaart van P. Wttenwael. Enkele bolwerken zijn al in aanbouw (Buitenwacht, Venepoort), terwijl de wijk "De Hagen" nog aanwezig is. Dit doet vermoeden dat de kaart dateert van voor 1580.Ca. 1595
Uit "Piante di fortezze d'Italia, d'Ungheria, di Fiandra e di Francia" gepubliceerd ca 1610
Deze kaart toont een aantal interessante kenmerken in groot detail. De leeuwentoren, de Hagenpoort, de binnen- en buiten Venepoort etc. Het bolwerk aan de overzijde van de IJssel is hier nog niet aanwezig.Ca. 1598
Paulus Utenwael
Originele drukken van deze kaart zijn extreem zeldzaam. Het kan zijn dat er in de tijd simpelweg niet veel zijn gedrukt. De originele koperplaat bevindt zich in het Gemeentearchief Kampen. Begin negentiende eeuw is een serie herdrukken gemaakt.
De kaart van Paulus Utenwael wordt algemeen beschouwd als het meest nauwkeurig.Ca. 1641
Uit "Toonneel der Steden" van Joan Blaeu.
De hier getoonde kaart is de eerste druk. Na het verschijnen van deze druk is er vanuit de Kamper raad een protestbrief verstuurd aan Joan Bleau waarin werd geklaagd over de kwaliteit van de kaart. Hierop stuurt Bleau iemand naar Kampen om meer gedetailleerde tekeningen te maken. Er zullen nog een tweede, derde en vierde druk volgen.Ca. 1660
Gepubliceerd door Frederick de Wit
Deze kaart is een tweede of derde druk van de kaart van Bleau. Vele gebouwen zijn in veel meer detail weergegeven.ca 1673
Vestingkaart uit "il Teatro del Belgico" van G. PrioratoCa. 1680
Uit "Belgica Foederata" door Ludovico GuicciardiniCa. 1753
Uit "Beknopte Atlas van omtrent honderd platte gronden der voornaamste steden van Europa, en byzonder van de Nederlanden en eenige kolonieŽn" door de " Compagnie van Boekverkopers"Ca 1756
"Plan der stad Campen zoo als gelegen was in den jare 1756"
Door G.F. Hoffmann Bombard; vernieuwd door H.G. Haasloop Werner in 1856.
Interessant is het zij-aanzicht van de brug. Deze was in 1729 reeds vervangen door een brug zonder de driehoekige draagconstructies.Ca. 1770
Uit "Tooneel des Oorlog, Vereenigde Nederlanden" door L. v.d. BoschCa. 1832
Kadastrale Minuutkaart.Ca. 1867
Hugo Suringar, LeeuwardenCa 1930
Gepubliceerd door de ANWB. De donkere lijn vanaf de bovenhaven, oudestraat naar de IJsselbrug was de toenmalige belangrijkste route door de stad.
Onderaan de kaart zijn het stadsziekenhuis, de HBS en het treinstation Kampen-zuid te zien.