IJsselbrug  
1448 - 1729

In 1448 wordt in Kampen de eerste brug over een grote rivier gebouwd. Een technologisch hoogstandje waar de overige steden stroomopwaarts in het geheel niet blij mee waren. Terecht waren zij bevreesd dat alle scheepvaart van de Zuiderzee naar het achterland bij deze brug tol zouden moeten gaan betalen. Dreigementen gaan over en weer maar tot ingrijpen komt het niet. Kampen houdt haar brug en tol moet worden betaald.

Deze eerste IJsselbrug is gemaakt van houten palen die in de rivierbedding waren gedreven. Het kost de inwoners van Kampen ca een half jaar om de brug van 290 treden lang te voltooien.
Al in 1451 echter wordt de brug door het vele ijs in de rivier volledig vernield. De daaropvolgende jaren blijft de stad de brug repareren en opnieuw opbouwen. Voor zover bekend telkens volgens hetzelfde ontwerp. Omstreeks 1570, wanneer de brug wederom vrijwel volledig wordt vernield, krijgt de brug aan de IJsselmuider kant een deel dat op pontons is gebouwd.
Uiteindelijk wordt besloten voor de brug minder pijlers te gebruiken wardoor de rivier eenvoudiger onder de brug door kan stromen. Doordat hierdoor de overspanningen toenemen worden jukken geplaatst boven het brugdek. Het aantal hiervan neemt telkens toe totdat uiteindelijk een 5 jukken de brug sieren.
De valbrug (ophaalbrug) bevindt zich aan de stadkant van de brug.De tolgelden werden door de raad vastgesteld. Om dit aan passanten duidelijk te maken werd in 1628 bovenstaand houten bord vervaardigd dat bij de brug geplaatst moet zijn geweest.
De "Ordonnantie van der Stadt Campens Ysselbrugge" gold voor landverkeer
De "Ordonnantie van de Valbrugge" gold voor schepen die onder de ophaalbrug door wilden.1729 - 1872
Opnieuw wordt de brug herbouwd en wederom door een houten brug. Ditmaal een open brugdek zonder dragers. Door de stroom van de IJssel, die bij Kampen een lichte bocht maakt, verzand deze aan de stadskant. Ten opzichte van de vorige brug is het hefgedeelte verder richting het midden van de rivier geplaatst. De twee wachthuisjes bij het begin van de brug zijn ontworpen door Nicolaas Plomp, die ook onderandere de Synagoge bouwde.1872 - 1940
Op 21 oktober 1871 gaat de gemeenteraad akkoord met het ontwerp voor een nieuwe IJsselbrug, naar ontwerp van N.H. Nierstrasz.1940 - 1962
Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in mei 1940 probeert het Nederlandse leger de Duitse opmars tot staan te brengen door alle bruggen over de grote rivieren op te blazen. Zo ook de brug bij Kampen. Veel helpt het niet. Nederland wordt bezet en de bruggen herbouwd. Bij het opblazen van de brug zijn de centrale torens tesamen met de beide ophaalbruggen zodanig beschadigd dat wordt besloten het centrale deel van de brug te vervangen door een enkele ophaalbrug. De torens worden afgebroken. Op dat moment resten enkel nog de poortgebouwen aan de beide uiteinden van de brug. Als bij de aftocht van het duitse leger de bruggen opnieuw tot ontploffing worden gebracht raken ook de poortgebouwen zodanig beschadigd dat deze moeten worden afgebroken. Op 30 Januari 1946 wordt de herstelde brug, zonder poortgebouwen en torentjes, feestelijk geopend.
De funderingen echter zijn in onderstaande foto nog te herkennen en zullen tot 1998 de brug blijven dragen.1962 - 1998

Door de toename van het vrachtverkeer over het water moet de brug na de oorlog zo vaak worden geopend dat dit serieuze overlast oplevert voor het wegverkeer. Begin jaren zestig wordt de brug aangepast. Het brugdek wordt hoger boven het water geplaatst en de ophaalbrug wordt vervangen door een hefbrug.1999 - heden