Leeswijzer  

1: overzicht belangrijkste secties
De pagina header is de bekroning van de pagina. Deze blijft altijd in beeld. Hier bevinden zich snelkoppelingen naar de belangrijkste secties van de website.


2: sectie inhoud
De linker kolom bevat links naar alle items behorende binnen de betreffende sectie.

De lijst "Rijksmonumenten" is gebaseerd op het bestand "Register van rijksmonumenten", verstrekt door de gemeente Kampen, met een laatste bewerkingsdatum van 27 maart 2008"

De lijst "Gemeentelijke monumenten" is gebaseerd op het bestand "Register van gemeentelijk monumenten", verstrekt door de gemeente Kampen, met een laatste bewerkingsdatum van 19 januari 2009.

Zwarte items: Geregistreerde monumenten zoals aanwezig in bovengenoemde registers. Objecten die zijn gemarkeerd met een [ ~~ ] zijn volgens bovengenoemde registers "nog in behandeling". De panden die met een [ * ] gemarkeerd zijn, zijn van de lijst afgevoerd.
Rode items: Geregistreerd monument maar desondanks gesloopt.
Oranje items: Door auteur toegevoegde items die door omnummering en splitsing van geregistreerde objecten in de registers aanwezig zouden moeten zijn.


Ter controle is gebruik gemaakt van de volgende bestanden:
- Kadastrale kaart, status 18 augusutus 2009
- RCE KICH Rijksmonumenten Dataset, gedownload 24 juli 2009 ( link >> )

3: item inhoud
Monumentenpagina's:
De pagina start met het adres zoals vermeld in bovengenoemde registers. Indien hier een adres tussen haakjes staat betekent dit dat het een toevoeging van de auteur is (zie oranje items hierboven)
Daaronder de administratieve info (kadastraal nummer, monumentennummer en aanwijzingsdatum)
Hierna volgt een foto van het in de omschrijving bedoelde pand.
Aansluitend de "Redengevende Omschrijving" zoals aanwezig in de genoemde registers.
Daaronder is ruimte voor verdere afbeeldingen en informatie.
Indien de kaders rood zijn gekleurd betekent dit dat het object niet langer bestaat.

Overige pagina's
De pagina's niet behorende tot de monumentenoverzichten zijn vrij ingedeeld.