Emmastraat 2-8 (even)  

Gemeentelijk monument

Kadastraal nummer: Zie tabel
Monumenten nummer: GM0073
Datum aanwijzing : 09-11-2004


Afbeelding


Bouwblok uit 1927-1928, ontworpen door J.M.Mante, en deel uitmakend van een stadsuitbreidinggebied ten noorden van de binnenstad van Kampen. De Oranjewijk is overwegend gebouwd in een aan de Amsterdamse School verwante bouwstijl; de woningen aan de Emmastraat en de haaks hierop uitkomende Mauritsstraat zijn gebouwd voor de hogere middenklasse, en bevatten een sterk gedifferentieerde vormentaal. De gemetselde erfafscheidingen hebben geen autonome monumentale waarde, maar leveren wel een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het geheel. Het hier beschreven bouwblok heeft in de loop van de tijd enige wijzigingen ondergaan in vensterindelingen e.d.; samen met het naastgelegen gavere blok (huisnummers 12-16, voorgedragen als rijksmonument >>) vormt het een zeer sterke en beeldbepalende straatwand.

beschrijving:
Bouwblok met vier woningen aan de Emmastraat in langgerekte vorm, waarbij de rechter hoekwoning een uitgewerkte gevel aan de Mauritsstraat bevat. De woningen zijn in bruine machinale baksteen opgetrokken en twee en drie bouwlagen, onder gebogen en gebroken schilddaken, gedekt met gesmoorde geglazuurde verbeterde hollandse pannen. In de dakschilden verschillende lage dakkapellen, met reeksen kleine vensters; de goten kragen sterk uit en accentueren de verspringende geveldelen. Op de hoeken van het blok lopen de dakschilden laag door; in de direct flankerende geveldelen is het metselwerk opgetrokken tot aan de zolderverdieping. Dit wordt extra geaccentueerd door de plaatsing hier van hoge gemetselde schoorstenen.
Het middendeel van de voorgevel bevat grote enkelruits vensters op de eerste bouwlaag en samengestelde vensters op de verdieping. De hoekdelen van de voorgevel bevatten driezijdige erkers met daarboven een balkon met gesloten gemetselde borstwering en samengestelde vensters.
De entrees met glas-in-lood in de zijlichten (niet in nummer 8) bevinden zich op de hoeken van het blok, onder het uitkragende, laag doorlopende dakschild, en in de teruggelegen, hoge opgemetselde geveldelen.
De zijgevel aan de Mauritsstraat heeft centraal een vanaf de grond opgemetselde uitstekende schoorsteen, en vensters van verschillend formaat en indeling.
De ERFSCHEIDINGEN aan de voorzijde bestaan uit gemetselde lage muren, verbonden door iets hogere vierkante kolommen, waartussen een metalen stang is bevestigd.

waardering:
Bouwblok van algemeen architectuurhistorisch en stedenbouwkundig belang:
- vanwege het gedifferentieerde en uitgewogen architectonische ontwerp
- vanwege de redelijke mate van gaafheid
- als kwalitatief hoogstaand voorbeeld van een woningblok in de stijl en de periode van de Amsterdamsche School
- vanwege de beeldbepalende functie voor de Emmastraat


Aanvullende afbeeldingenHuisnummers Kadastraal nummer
Emmastraat 2
Emmastraat 4
Emmastraat 6
Emmastraat 8
F 11607
F 11606
F 11605
F 11604